Anexos – Neuropatía sensitivo-motora axonal aguda (Síndrome de Guillain-Barré) en Paciente de 5 años de la Amazonia Ecuatoriana

Anexos - Neuropatía sensitivo-motora axonal aguda (Síndrome de Guillain-Barré) en Paciente de 5 años de la Amazonia Ecuatoriana

Anexos – Neuropatía sensitivo-motora axonal aguda (Síndrome de Guillain-Barré) en Paciente de 5 años de la Amazonia Ecuatoriana