Anexos – Método de implantación de válvula aórtica transcatéter vs. Cirugía convencional asociado a estenosis aórtica severa

Anexos - Método de implantación de válvula aórtica transcatéter vs. Cirugía convencional asociado a estenosis aórtica severa

Anexos – Método de implantación de válvula aórtica transcatéter vs. Cirugía convencional asociado a estenosis aórtica severa